MỘT SỐ ĐỀ THI QUẢN TRỊ MARKETING_SƯU TẦM

Go down

MỘT SỐ ĐỀ THI QUẢN TRỊ MARKETING_SƯU TẦM

Bài gửi by bill_chen on Thu Apr 08, 2010 10:23 am

ĐỀ 4
ĐỀ THI MÔN MARKETING
LỚP04M
Thời gian: 60 phút


PH ẦN 1 - SINH VIÊN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY.
1.Marketing có thể được ứng dụng trong lĩnh vực nào ?
2. Nhu cầu thị trường là đa dạng, một doanh nghiệp không thể đáp ứng tất cả. Các doanh nghiệp thường chọn ra một hoặc nhiều nhu cầu để đáp ứng, điều này trong marketing gọi là gì ?
3. Vai trò của bao bì sản phẩm ?
4. Cho ví dụ minh hoạ một chỉ tiêu có thể được sử dụng để phân đoạn thị trường.
5.Phân lớp sản phẩm theo quan điểm của marketing bao gồm những phần nào ?
6. Sự khác nhau giữa kênh trực tiếp và kênh gián tiếp ?
7. Thế nào là marketing - mix ?
8. Thế nào là chiến lược thâm nhập thị trường ?
9. Thế nào là lớp lõi của sản phẩm ? Cho ví dụ.
10. Khái niệm về thị trường the marketing ?

PHẦN 2 - SINH VIÊN CHỈ TRẢ LỜI ĐÚNG HOẶC SAI CHO CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY.
1.Trong thời kỳ tăng trưởng, các quảng cáo mang mục đích thông tin là nhiều hơn thuyết phục.
2.Hoạch định marketing là một công cụ thông dụng nhất trong tiến trình marketing chiến lược.
3. Trước hết cần phải xác định những thứ mà người tiêu dùng có nhu cầu.
4. Sản phẩm chỉ đơn giản bao hàm các hàng hoá vật chất.
5. Một số chính sách của người tiêu dùng sẽ tác động đến việc chi tiêu của người tiêu dùng.
6.Biểu tượng nhãn là phần của nhãn không thể đọc được thành lời.
7. Người bán hàng thông thường là người trong doanh nghiệp gần gũi nhất với thị trường, với sự cạnh tranh.
8.Việc chuẩn bị những gian hàng đặc biệt, và việc phân phối quà tặng cho khách hàng là các bộ phận của một chương trình quảng cáo.
9.Trong một doanh nghiệp, marketing chỉ có thể liên quan đến các hoạt động thương mại mà thôi.
10.Giảm giá theo mùa được thực hiện cho những người bán lẻ khi họ mua sản phẩm trái mùa.

PHẦN 3 - ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CỦA CÁC CÂU ĐỂ ĐƯỢC CÂU ĐÚNG.
1. ................................là việc xác định và phân tích một khu vực riêng rẽ của thị trường và phát triển một chương trình marketing thích hợp với thị trường mục tiêu.
2 Đối với người tiêu dùng, giá cả là một .....................quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua sắm.
3Điều tiên quyết đối với một doanh nghiệp là phải luôn cung cấp................. tốt cho người tiêu dùng.
4 Môi trường.....................bao gồm các điều kiện khí hậu và tổng thể các hiện tượng không thể kiểm soát.
5.Giá của một sản phẩm sẽ càng ......................, số lượng sản phẩm yêu cầu sẽ càng thấp.

PHẦN 4 - CHỌN CÂU TRẢ LỜI PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TỪNG CÂU.
1.Một nhãn thương mại phổ cập có ưu điểm là :
a.Phân biệt sản phẩm của mình với các sản phẩm của người khác.
b.Cho phép một độc quyền nhất định.
c.Cho phép tạo ra một sự trung thành với nhãn hiệu.
d.Giúp doanh nghiệp ít tổn thương hơn trong cuộc chiến tranh giá cả.
e.Tất cả các câu trả lời nêu trên.
2.Một nhóm người có chung các giá trị, các lối sống, các mối quan tâm và có các thái độ giống nhau là một:
a.Nhóm có cùng trình độ văn hoá. b.Nhóm quan hệ
c.Giai tầng xã hội. d.Gia đình. e.Nhóm lao động.
3.Trong giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ tìm cách làm cho người ta biết về sự tồn tại của sản phẩm và cốgắng lôi kéo người tiêu dùng thử dùng sản phẩm của doanh nghiệp:
a.Giới thiệu. b.Tăng trưởng. c. Bảo hoà. d.Suy thoái.
e.Tất cả các giai đoạn nêu trên.
4. nên xác định thị trường của mình theo:
a.Sản phẩm mà ta chế tạo ra.
b.Nhu cầu cần thoả mãn.
c.Các tiềm năng của doanh nghiệp.
d.Các hạn chế pháp luật lên môi trường.
e.Các chính sách giá cả cạnh tranh.
5.Người đầu tiên nẩy ra ý mua một sản phẩm nào đó là:
a.Người khởi xướng. b.Người có ảnh hưởng. c.Người quyết định.
d.Người đi mua. e.Người sử dụng.

6. Để kích thích việc mua sắm, việc phát hàng mẫu, các phiếu thưởng, các phần thưởng, các cuộc thi sẽ thuộc về chiến lược nào ?
a. Chiến lược quảng cáo. b. Chiến lược bán hàng
c. Chiến lược quan hệ. d. Chiến lược xúc tiến. e. Tất cả các chiến lược nêu trên.
7. Thuật ngữ “khuyến mãi” bao gồm :
a. Quảng cáo. b. Xúc tiến bán hàng. c. Quan hệ công chúng.
d. Lực lượng bán hàng. e.Tất cả các yếu tố trên.
8.Doanh số bán hàng sẽ giảm dần diễn ra trong giai đoạn :
a. Ngưng trệ b. Bảo hoà c. Tăng trưởng d. Giới thiệu e. Tất cả những giai đoạn trên.
9. Các yếu tố nào sau đây là một bộ phận của sản phẩm ?
a. Hình dáng b. Đóng gói c. Hình ảnh d. Bảo hành e. Tất cả các yếu tố nêu trên.
10. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là một ví dụ về nhu cầu sinh lý ?
a. Được yêu mến bởi gia đình.
b.Được ăn mặc
c. Được tôn trọng
d. Được sử dụng các tiềm năng của bản thân
e.Được chấp nhận trong môi trường học tập.

Đề thi quản trị Marketing
________________________________________
Đề 1:

Câu 1: Khái niệm và nhiệm vụ phân tích marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung phương pháp phân tich: "Lập bảng so sánh thị trường" trong phân tích marketing của công ty kinh doanh? Nêu sự vận dụng của nội dung trình bày này trong lựa chọn thị trường mục tiêu của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Quy trình thiết kế kênh phân phối của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung: "Phân tích nhu cầu về dịch vụ khách hàng" trong thết kế kênh phân phối? Lấy ví dụ minh họa về ảnh hưởng của nhu cầu về dịch vụ của khách hàng đối với thiết kế kênh phân phối của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Đề 2:
Câu 1: Nêu ý nghĩa và các bước tron tiến hành phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung bước :"Mô tả tình thế marketing hiện tại" trong phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tế nội dung phân tích này trong hoạch định chiến lược marketing của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Nêu khái niệm và các quyết định cơ bản về quản trị nhãn hiệu san phẩm? Trình bày nội dung chiến lược "Mở rộng nhãn hiệu" trong các quyết định chiến lược nhãn hiệu của một công ty kinh doanh? Liên hệ thực tế nội dung phân tích này trong hoạch định chiến lược marketing của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Đề 3
1.Giá là gì ? Nêu các phương pháp định giá ? Phân tích nội dung định giá theo nhận thức giá trị của người tiêu dùng. Phân tích ví dụ thực tiễn minh họa ?

2.Phân tích nội dung "Xác định mục tiêu Marketing" trong hoạt động lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực tiễn một công ty kinh doanh?

Đề 4
Câu 1: Khái niệm và nhiệm vụ phân tích marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung phương pháp phân tich: "Lập bảng so sánh thị trường" trong phân tích marketing của công ty kinh doanh? Nêu sự vận dụng của nội dung trình bày này trong lựa chọn thị trường mục tiêu của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Quy trình thiết kế kênh phân phối của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung: "Phân tích nhu cầu về dịch vụ khách hàng" trong thết kế kênh phân phối? Lấy ví dụ minh họa về ảnh hưởng của nhu cầu về dịch vụ của khách hàng đối với thiết kế kênh phân phối của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?


Đề 10
1. Phân tích mar và trình bày một bước trong quy trình , lien hệ thực tế mà bạn biết.
2. Năng lực cạnh tranh là gì ? Liên hệ thực tế.


Đề 11
Câu 1 Khái niệm và các giai đoạn của quản trị MA ? Phân tích mục tiêu chiến lược MA ? Liên hệ một công ty kinh doanh mà em biết ?
Câu 2 Khái niệm và các dạng cấu trúc tổ chức kênh phân phối ? Nêu hoạt động đánh giá và lựa chọn kênh ? Liên hệ một doanh nghiệp thực tế mà anh chị biết ?


Đề 13
Câu 1: Khái niệm và nội dung của phân tích MKT ? Khái niệm và nội dung cơ bản của "tình thế mkt"? Áp dụng việc phân tích tình thế mkt vào 1 cty cụ thể
Câu 2: Khái niệm và nội dung cơ bản của các quyết định tuyến sp? thế nào là " làm nổi bật tuyến sp"? phân tích việc làm nổi bật tuyến sp trong kế hoạch của 1 cty cụ thể.


Đề 18
Câu 1 Nêu các quan điểm quản trị mar trong doanh nghiệp. Trình bày nội dung quan điểm trọng mar. nêu ý nghĩa và những khó khăn trong thực thi quan điểm này trong một công ty kinh doanh mà bạn biết ?
Câu 2 Khái niệm và các quyết định quản trị nhãn hiệu sản phẩm trong doanh nghiệp. trình bày nội dung chiến lược nhãn hiệu mới. Liên hệ tình hình chiến lược quản trik nhãn hiệu mới tại một công ty kinh doanh mà bạn bíết ?


Đề 19
Câu 1 Khái niêm và nhiệm vụ của phân tích Marketing. Trình bày nội dung phân tích SWOT – Liên hệ phân tích thời cơ đe dọa ở một doanh nghiệp kinh doanh mà anh chị biết ?
Câu 2 Nêu mục đích và biện pháp cơ bản của điều chỉnh giá ? Nêu định giá theo nguyên tắc địa lý – lấy ví dụ minh họa về hoạt động phân biệt hình thức này ở một công ty kinh doanh mà anh chị biết ?

Đề 20
Câu 1 Khái niệm và nội dung cơ bản của phân tích MA của công ty kinh doanh ?
Trình bày nội dung phân tích: “ Hành vi chọn mua của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu” Nêu những vận dụng của hành vi chọn mua của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu sản phẩm ở một công ty kinh doanh.
Câu 2 Khái niệm và các quyết định cơ bản của mở rộng tuyến sản phẩm ?
Trình bày nội dung: “ Hiện đại hóa sản phẩm của công ty kinh doan”
Liên hệ thực tế ứng dụng của nội dung này ở một công ty kinh doanh sản phẩm mà anh chị biết ?
avatar
bill_chen
Moderater
Moderater

Tổng số bài gửi : 146
Reputation : 6
Join date : 05/10/2009
Đến từ : Danang City

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: MỘT SỐ ĐỀ THI QUẢN TRỊ MARKETING_SƯU TẦM

Bài gửi by bill_chen on Thu Apr 08, 2010 11:06 am

Còn nữa nè

1.Giá là gì ? Nêu các phương pháp định giá ? Phân tích nội dung định giá theo nhận thức giá trị của người tiêu dùng. Phân tích ví dụ thực tiễn minh họa ?

2.Phân tích nội dung "Xác định mục tiêu Marketing" trong hoạt động lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực tiễn một công ty kinh doanh?
Đề 1:

Câu 1: Khái niệm và nhiệm vụ phân tích marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung phương pháp phân tich: "Lập bảng so sánh thị trường" trong phân tích marketing của công ty kinh doanh? Nêu sự vận dụng của nội dung trình bày này trong lựa chọn thị trường mục tiêu của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Quy trình thiết kế kênh phân phối của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung: "Phân tích nhu cầu về dịch vụ khách hàng" trong thết kế kênh phân phối? Lấy ví dụ minh họa về ảnh hưởng của nhu cầu về dịch vụ của khách hàng đối với thiết kế kênh phân phối của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Đề 2:

Câu 1: Nêu ý nghĩa và các bước trong tiến hành phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung bước :"Mô tả tình thế marketing hiện tại" trong phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tế nội dung phân tích này trong hoạch định chiến lược marketing của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Nêu khái niệm và các quyết định cơ bản về quản trị nhãn hiệu san phẩm? Trình bày nội dung chiến lược "Mở rộng nhãn hiệu" trong các quyết định chiến lược nhãn hiệu của một công ty kinh doanh?
avatar
bill_chen
Moderater
Moderater

Tổng số bài gửi : 146
Reputation : 6
Join date : 05/10/2009
Đến từ : Danang City

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết